การเงิน

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มขายวันแรก 13 มิ.ย. 65

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มขายวันแรก 13 มิ.ย. 65

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข บนแอปฯ เป๋าตัง แถมรับดอกเบี้ยสูงสุด 3.6% ด้วย

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม. วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท ซื้อ-ขายผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง เริ่ม 13 มิ.ย. 65

วงเงินประชาชน 50,000 ล้านบาท

 • รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

วันที่เริ่มจำหน่าย

 • วันที่ 13-30 มิ.ย. 65
  • วงเงิน 10,000 ล้านบาท
  • ขายผ่านวอลเล็ต สบม. ให้ประชาชน
  • วงเงินซื้อ 100 บาท-10 ล้านบาทต่อคน
 • วันที่ 15-19 มิ.ย. 65
  • วงเงิน 40,000 ล้านบาท
  • ขายผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ประชาชน
  • วงเงินซื้อคนละ 1,000 บาท-10 ล้านบาท
 • วันที่ 20-30 มิ.ย. 65
  • วงเงินที่เหลือจากวันที่ 15-19 มิ.ย. 65
  • ขายผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ประชาชน
  • วงเงินซื้อ 1,000 บาทเป็นต้นไปจนถึงไม่จำกัด

วงเงินนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร 5,000 ล้านบาท

 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

วันที่เริ่มจำหน่าย

 • วันที่ 20-30 มิ.ย. 65 ขายผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ให้นิติบุคคลฯ วงเงินซื้อ 1,000 บาทเป็นต้นไปจนถึงไม่จำกัด

วิธีลงทะเบียนเปิดวอลเล็ต สบม.

howto

 • เลือกสมัครใช้บริการ
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วอลเล็ต สบม.
 • สมัครวอลเล็ต สบม. ตามขั้นตอน eKYC
 • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 • เมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว หน้าจอจะแสดง “กำลังตรวจสอบข้อมูล” เลือก “ตรวจสอบสถานะล่าสุด” เพื่อดูผลการสมัคร

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ต สบม.

howtoo

 • เลือกปุ่ม ซื้อ-ขายพันธบัตร
 • เลือกแถบตลาดแรกและพันธบัตรที่ต้องการซื้อ
 • เลือกปุ่มซื้อเพื่อดำเนินการซื้อพันธบัตร
 • ศึกษาข้อมูลและกดเลือกในช่อง Checkbox จากนั้นกดถัดไป
 • ระบุจำนวนเงินที่จะซื้อ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการซื้อพันธบัตร
 • สลิปจะถูกจัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ วงเงินการซื้อในแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรได้ทุกช่วงการจำหน่ายตามเงื่อนไข และวงเงินที่กำหนด

Back to top button